– Zakaz palenia śmieci!

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym przypominam wszystkim mieszkańcom gminy Miedzna, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje do 5000 zł.

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Miedzna apeluję, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla nich materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców.

Jednocześnie dziękuję mieszkańcom gminy, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

WÓJT
Janusz Rutkowski

Powrót na górę