– Zadania priorytetowe Dzielnicowego na terenie Gminy Miedzna

Dzielnicowy asp. szt. Mirosław Zawadzki

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w okresie od początku lipca 2018 roku do końca grudnia br. Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie realizuje plan działania priorytetowego dla poszczególnych rejonów służbowych dzielnicowych.
Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania.
Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.
Zadania jakie realizuje w I półroczu 2021 roku dzielnicowy asp. szt. Mirosław Zawadzki na terenie gminy Miedzna w rejonie służbowym nr 7, to wyeliminowanie na terenie miejscowości Miedzna psów  które biegają bez odpowiedniego nadzoru właścicieli oraz psów bezpańskich.

Powrót na górę