– W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy

grupa dzieci

Z okazji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (17-23 maja) Wójt Gminy Tadeusz Tomasz Okulus wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Maciejem Batorowiczem odwiedzili Gminne Przedszkole i Szkołę Podstawową, aby przekazać dla uczniów opaski odblaskowe z herbem Gminy Miedzna.
Dzięki otrzymanym odblaskom dzieci na pewno będą widoczne na drodze.
Cieszymy się, że prezent się podobał, szczególnie Przedszkolakom. Niech dobrze służy!

Powrót na górę