– VIII UCZTA PIEROGOWA W MIEDZNIE

9 lipca 2017 roku odbył się festyn Uczta Pierogowa w Miedznie zorganizowany przez  Stowarzyszenie „Skarbiec” po raz ósmy. Współorganizatorem był Urząd Gminy w Miedznie, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Stowarzyszenie LGD ”Bądźmy Razem” i Sołectwo w Miedznie.

Patronat honorowy objęli: Starosta Węgrowski, Wójt Gminy Miedzna oraz Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Miedznie. Patronat medialny nad „Ucztą” objął Tygodnik Siedlecki, Głos Wegrowa i Wegrowskie Bądźmy Razem. W Festynie wzięli udział Wicestarosta Halina Ulińska, Wójt Gminy Miedzna Janusz Rutkowski, Ksiądz Jarosław Górski Proboszcz Parafii Miedzna, Członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Radni Powiatu Węgrowskiego, Radni Gminy Miedzna, Sekretarz Urzędu Gminy Miedzna, Skarbnik Urzędu Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej, Dyrektor Przedszkola, Kierownik GOPS-u, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim o/ Miedzna, Ryszard Gajewski Prezes LGD ”Bądźmy Razem”, Przedstawiciele KRUS-u z Węgrowa, sponsorzy, mieszkańcy gminy i goście. Nad realizacją poszczególnych punktów „Uczty Pierogowej ” dzielnie czuwali członkowie Stowarzyszenia „Skarbiec” na czele z Prezes Panią Ewą Chomżyńską.

Organizatorzy zadbali, aby każdy znalazł coś dla siebie. Można było spróbować pierogów o różnych smakach, wziąć udział w konkursach, skorzystać z wesołego miasteczka i zatańczyć przy muzyce zespołu Verva.

W roli spikerki od wielu lat świetnie sprawdza się Pani Bożena Kopania.

W kolejnych konkursach nagrody zdobyli:

W Konkursie na najlepsze pierogi:
1. Wiesława Gmiter
2. Danuta Dybowska, Onaszkiewicz Teresa
3. Katarzyna Supeł , Stowarzyszenia „Skarbiec”, Wojewódzka Krystyna

W Konkursie Wędkarskim:
1. Goś Weronika
2. Kamiński Paweł
3. Szymon Szczubeł

W Konkursie ubijania piany zwyciężyła Pani Danuta Rusjan z Miedznej.

W Pierogowym łasuchu :
1. Daniel Sawicki ,
2. Pajka Maciej,
3. Artur Małaczek z Radomia

Główną nagrodę w loterii ankietowej ( rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim o/ Miedzna) wygrał Pan Szymon Skrzeszewski z Miedznej. Drugą nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem” zdobyła Agata Basiak z Warszawy, trzecią również ufundowaną przez LGD zdobył Czesław Okulus z Miedznej.

Powrót na górę