– Urząd Gminy w Miedznie zaprasza do składania ofert na zakup drzew wyciętych z działki numer 559/3 obręb Miedzna w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzna”.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Miedznie zaprasza do składania ofert na zakup drzew wyciętych z działki numer 559/3 obręb Miedzna w ramach realizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzna”.

Przedmiotem sprzedaży będą  poniższe 4 stosy drewna:

STOS I

Gatunek przeważający: osika, wierzba

Wymiar stosu : 3,5m x 1m x0,9m= 3,15

Masa drewna w jednostce m3 (przy zamienniku 0,65): 2,05  m3

Minimalna oferowana cena za stos: 188,19 zł brutto (174,25 zł netto)

 

STOS II

Gatunek przeważający: osika, wierzba

Wymiar stosu : 9,5m x 1m x0,9m= 8,55

Masa drewna w jednostce m3 (przy zamienniku 0,65): 5,56  m3

Minimalna oferowana cena za stos: 510,41 zł brutto (472,25 zł netto)

 

STOS III

Gatunek przeważający: osika, wierzba

Wymiar stosu : 10,0m x 1m x0,9m= 9,0

Masa drewna w jednostce m3 (przy zamienniku 0,65): 5,85  m3

Minimalna oferowana cena za stos: 537,03 zł brutto (497,25 zł netto)

 

STOS IV

Gatunek przeważający: brzoza

Wymiar stosu : 3,7m x 1m x1,0m= 3,70

Masa drewna w jednostce m3 (przy zamienniku 0,65): 2,41  m3

Minimalna oferowana cena za stos: 364,39 zł brutto (337,40 zł netto)

 

Ceny minimalne za 1 m3 drewna ustalono według cennika obowiązującego w Nadleśnictwie Łochów.

Drewno zlokalizowane jest na placu znajdującym się przy ul. Węgrowskiej w miejscowości Miedzna (plac po byłej stacji gazowej) gdzie można go oglądać i skąd będzie odbierane.

Ofertę należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, pokój nr 4 do dnia 15 października 2014r. do godziny 10 00 . W treści oferty należy podać numer stosu którego dotyczy.

Informacji w sprawie udziela: Marcin Szczepański

Powrót na górę