– Szkolenie e-learningowe pn.: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 – adresowane dla pracowników ODR

Zdjęcie lasu
Las

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020” w terminie 27 lipca – 11 września 2020 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców i specjalistów zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa mailem na adres: d.migocka@cdr.gov.pl .
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców rolniczych w zakresie wiedzy leśnej związanej z poddziałaniem 8.5 PROW oraz w zakresie inwestycji na jakie przyznawana jest pomoc, które są niezbędne do wsparcia właścicieli lasów prywatnych w staraniu się o pomoc.

Szkolenie składa się z czterech lekcji:
Lekcja 1: Wsparcie inwestycji leśnych w PROW 2014 – 2020
Lekcja 2: Wielofunkcyjne znaczenie lasu
Lekcja 3: Warunki pomocy z poddziałania 8.5
Lekcja 4: Zagadnienia tematyki leśnej objęte poddziałaniem 8.5
Materiały szkoleniowe będą dostępne na platformie e-learningowej www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z testu jednokrotnego wyboru.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa.

Osoby do kontaktu:
– w sprawie organizacji i rekrutacji
Dorota Migocka – Zespół Metodyki i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 54, e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl
– w sprawach technicznych
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl
– w sprawach merytorycznych szkolenia
Anna Ryczaj – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel: 12 424 05 57, e-mail: a.ryczaj@cdr.gov.pl

Powrót na górę