– Sprzedaż samochodu osobowego Renault Thalia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedzna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony pn. ,, Sprzedaż samochodu osobowego Renault Thalia ʺ .

Dane identyfikacyjne pojazdu:

  1. Samochód osobowy
  2. Marka pojazdu – RENAULT
  3. Model pojazdu – THALIA
  4. Rok produkcji – 2006
  5. Data pierwszej rejestracji-  21.12.2006r.
  6. Przebieg rzeczywisty odczytany – 269 000 km

Przetarg odbędzie się w dniu 01.12.2016r o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Miedzna  ul.  11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.

Samochód można oglądać w dniu 30.11.2016r w godzinach 800 -1500 na placu przy Urzędzie Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.

Pisemne oferty  w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miedzna do dnia 01.12.2016r do godz. 1000 z dopiskiem ,, Oferta na zakup samochodu osobowego Renault Thalia ” – NIE OTWIERAĆ.

Druk oferty należy pobrać  ze strony internetowej gminy pod adresem www.gmina-miedzna.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 9 ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna.

Cena minimalna wynosi 3.100,00 zł brutto – słownie trzy tysiące sto złotych.

Samochód kupi osoba fizyczna lub prawna, która zaoferuje najwyższą cenę. Po rozstrzygnięciu  przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedzna – Pan Marcin Szczepański –pok. Nr 9, tel. (25) 691-83-28.

 

 

                                                            Wójt Gminy

                                                         Janusz Rutkowski

wzor-oferty

Zdjęcie 1
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 4
Powrót na górę