– Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Miedzna

„Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Lata 2007-2011

Powrót na górę