– Ścieżka dydaktyczna

Logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie skweru w
miejscowości Miedzna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
, w formie dotacji , w kwocie
50 000,00 zł

Powrót na górę