– Samorządowcy podpisali umowy na dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych

W Węgrowskim Ośrodku Kultury 19 maja 2023 roku Samorządowcy podpisali umowy na dofinansowania zadań remontowych i inwestycyjnych w poszczególnych Gminach otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Miedzna w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” pozyskała 750.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w miejscowości Międzyleś”.

Natomiast w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023” Gmina Miedzna otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Remont strażnicy” w miejscowości Żeleźniki, w kwocie 40.000,00 zł.

Samorządu Województwa Mazowieckiego reprezentowały Pani Marszałek Elżbieta Lanc i Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, a Gminę Miedznę Wójt Gminy Pan Tadeusz Tomasz Okulus i Pani Skarbnik Jolanta Ołtusek.

„fot. UMWM”

Powrót na górę