– Remont dróg

Przebudowa drogi w miejscowości Poszewka i ulic w miejscowości Miedzna
( ul. Księdza Teofila Rybki i ul.3 Maja) polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej.
Rok realizacji zadania 2009.

Powrót na górę