– Przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miedzna

W dniu 24 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo- gaśniczego marki VOLVO dla OSP Miedzna.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Miedznie, po czym nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i gości do Miedzeńskiej strażnicy, gdzie st. kapitan Mateusz Bieniak Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego KPPSP w Węgrowie złożył meldunek gotowości do uroczystego apelu z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Miedznie- nadbrygadierowi Bogdanowi Łasica Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie podniesienia Flagi Państwowej na maszt z głośników płynął hymn Rzeczpospolitej Polskiej.
Prezes OSP w Miedznie dh. Henryk Pliszka powitał zaproszonych gości i odczytał kronikę jednostki. Po czym p. Wicemarszałek Senatu Maria Koc i nadbrygadier Bogdan Łasica przekazali kluczyki do samochodu Naczelnikowi Piotrowi Gołębiewskiemu i dh. Marcinowi Nowoszewskiemu. Następnie Ksiądz Kanonik Wiesław Niemyjski Kapelan strażaków poświęcił nowo przekazane auto. Po czym nastąpiły przemówienia gości zaproszonych, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili, że zakupiony samochód to efekt dobrej współpracy Samorządu Gminy Miedzna z instytucjami, które dofinansowywały tą inwestycję.
Wójt Gminy Tadeusz Okulus zaznaczył, że zakup został zrealizowany dzięki pozyskaniu dotacji z Komendy Głównej PSP w wysokości 345.000 zł, Z NFOŚiGW w wysokości 155.000 zł,Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100.000 zł. Gmina Miedzna przeznaczyła na ten cel 176.405 zł a Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Łochów 5.000 zł. Wartość nowego pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem wyniosła 781.405 tys. zł. Mam głębokie przekonanie, że nowy samochód będzie długo i dobrze służył strażakom z OSP Miedzna, a mieszkańcom naszej gminy zapewni bezpieczeństwo.
Następnie Wójt Gminy wręczył pamiątkowe podziękowania: Wice Marszałek Senatu p. Marii Koc, p. Janinie Ewie Orzełowskiej Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, nadbrygadierowi Bogdanowi Łasica Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiej Straży Pożarnej, p. Sylwestrowi Dąbrowskiemu Wice Wojewodzie Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Jarosławowi Soszyńskiemu Komendantowi Powiatowej PSP w Węgrowie i p. Maciejowi Górskiemu Posłowi na Sejm RP.
Po wręczeniu podziękowań dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.

Powrót na górę