– PRZEBUDOWA ODCINKA ul.11 LISTOPADA I PLACU WOLNOŚCI W MIEDZNIE

Termin realizacji :18.08.2015r. – 31.08.2015r.
Zakres rzeczowy;
Rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych. Rozbiórka istniejących chodników i drogi wewnętrznej z betonowej kostki brukowej. Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm. Regulacja studni kanalizacji sanitarnej. Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Ustawienie obrzeży i krawężników betonowych. Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej z BA dla K-R1 grubości warstwy 4 cm ze skropleniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m².
Całkowita wartość zadania : 77. 228,01 zł
Całość zadania pokryto ze środków własnych gminy.

Przed realizacją:

Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności

Po realizacji:

Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Powrót na górę