– Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH
(OBJĘTYCH ROLNICZYM SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH)

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Program skierowany jest do osób objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.
Badania przeprowadzone zostaną w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie na ul. Kościuszki 201, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

Planowane jest przebadanie 182 osób w okresie od 23 listopada do 30 grudnia 2015 r. według indywidualnie uzgodnionego harmonogramu z Placówką Terenową KRUS w Węgrowie.

Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie:
• układu krążenia – tarczycy – schorzeń w obrębie jamy brzusznej,
• zaburzeń metabolicznych – cukrzycy – otyłości – niedoboru witaminy D –boreliozy.

Pacjent będzie miał wykonane następujące badania przedmiotowe i podmiotowe:
• wywiad zdrowotny (choroby, zachowania zdrowotne, dolegliwości bólowe układu kostno stawowego),
• pomiar ciśnienia tętniczego i tętna,
• pomiary antropometryczne (m.in. wzrost, waga, obwody, BMI),
• badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, witamina D, borelioza, TSH,
• badanie USG jamy brzusznej i tarczycy,
• test wydolnościowy,
• ocena zaburzeń nastroju.

Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.
Zapisy na badania przyjmowane są w Placówce Terenowej KRUS w Węgrowie na ul. Wieniawskiego 4, tel. 25-792-04-20; 25-792-04-28; 25-792-35-25.

Powrót na górę