– Podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) dofinansowanie na realizację zadań ekologicznych na terenie Gminy Miedzna.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, 29 maja 2023 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Pan Wójt Gminy Miedzna Tadeusz Tomasz Okulus i Pani Skarbnik Jolanta Ołtusek podpisali umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) dofinansowanie na realizację zadań ekologicznych na terenie Gminy Miedzna.

Przedstawicielami WFOŚiGW były Pani Prezes Kamila Mokrzycka i Pani Dyrektor Agnieszka Kiljańczyk. W spotkaniu uczestniczyli także wicepremier Henryk Kowalczyk, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Senator RP Maria Koc oraz gospodarz Starosta Węgrowski Ewa Besztak.

Gmina Miedzna otrzymała dofinansowania na zadanie pn.:

  • „Budowę ścieżki dydaktycznej obok Szkole Podstawowej w Miedznie” w wysokości 90.000,00 zł;
  • „Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Miedzna” w wysokości 30.000,00 zł;
  • „Utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest” w wysokości 35.000,00 zł.
Powrót na górę