– Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Miedzna stanowiącej mienie komunalne gminy

Powrót na górę