Gmina Miedzna

O G Ł O S Z E N I E

 

Urząd Gminy w Miedznie proponuje mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania na montaż indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na odnawialne źródła energii składać będzie Gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie można uzyskać dofinansowanie do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny mieszkańca.

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej, które odbędzie się 3 marca 2016 roku o godz.14.00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie.

 

Wójt Gminy

      Janusz Rutkowski

Powrót na górę