– OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIEDZNA W SPRAWIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I PANELI SŁONECZNYCH.

Szanowni Mieszkańcy,

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Mając na uwadze narastające problemy, Urząd Gminy w Miedznie aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Urząd Gminy w Miedzna chce wystąpić o ośrodki w projekcie pt. ,,Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Miedzna”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.  Urząd Gminy w Miedznie  planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 18 marca 2016 r.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy w Miedznie dołoży wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku
i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

 • instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
  • paneli fotowoltaicznych  w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
  • inwerter DC/AC trójfazowego,
  • okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.
 • kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
  • 2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
  • 4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:

 • dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 7 000 zł/kW brutto,
 • dla instalacji kolektorów słonecznych od 18 000 do 24 000 zł brutto,

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne z kolektorami

Prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Miedznie, pokój nr 2 do dnia 18 marca 2016 r. Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miedznie ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. (25) 691 83 28, www.gmina-miedzna.pl.

 

Janusz Rutkowski

/-/ Wójt Gminy Miedzna

Deklaracja_mieszkańca_Prosument_II

deklaracja_przykladowa_1

deklaracja_przykladowa_2

deklaracja_przykladowa_3

 Poradnik_dotyczący_wypełnienia_ankiety_v2

RPOWM_4.1._Odnawialne_źrodła_Energii_kolektory_i_PV_new

Powrót na górę