– Ogłoszenie Wójta Gminy Miedzna

Wójt Gminy Miedzna nawiązując do pism Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie znak ZDP.5549.48.2015 z dnia 09.04.2015r. i z dnia 12.05.2015r.w sprawie prośby o powiadomienie właścicieli drzew wyznaczonych przez leśniczego o konieczności ich usunięcia zwraca się z apelem do wszystkich właścicieli działek leśnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej Wrotnów – Miedzna o natychmiastowe dokonanie wycinki wyznaczonych drzew. Wycinanie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Drzewa oznaczone farbą pomarańczową przez leśniczego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawę należy traktować jako pilną.
Wójt Gminy
(-) Janusz Rutkowski

Powrót na górę