– Ogłoszenie o naborze wniosków o odbiorze azbestu

Zdjęcie eternitu z napisem "Odbiór azbestu"

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Miedzna w 2020r. realizowany będzie program usuwania pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) na budynkach mieszkalnych i gospodarskich w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nabór wniosków ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2020r.

Pomoc polegać będzie na bezpłatnym zdjęciu, transporcie i utylizacji eternitu przez wyspecjalizowaną firmę.

Właściciele budynków, którzy zamierzają w II połowie 2020 roku dokonać wymiany pokrycia dachowego powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Miedzna, ul.11 Listopada 4 w terminie do dnia 20 maja 2020r.

Druk wniosku

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel.(25) 691 83 28 , kom.600 292 572 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę