– Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Miedzna informuje, że w związku z zamiarem gminy Miedzna złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie w 2017 roku zadania pn.” DEMONTAŻ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POKRYCIOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” prosi wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, tj. właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w roku 2017 zamierzają usunąć azbest z budynków do składania Wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest w terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku .

Wnioski należy składać w biurze Urzędu Gminy Miedzna, pokój nr 9 (druki wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy www.gmina-miedzna.pl lub w biurze Urzędu Gminy Miedzna pokój nr 9).

Zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwieniu azbestu może być dofinansowane dla j.s.t.  do 85% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji z możliwością uzupełnienia pożyczką do 15%. Dofinansowaniem objęty zostanie:

– koszt demontażu płyt azbestowych,

– koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia

– koszt unieszkodliwienia azbestu.

Dofinansowaniu podlegać będzie także odbiór zdjętych płyt azbestowych zabezpieczonych na posesji, które zostały zgłoszone w trakcie przeprowadzonej przez pracowników urzędu gminy  w roku 2007 i 2008  inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniu nie podlega wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane wg kolejności złożenia do czasu wyczerpania przydzielonych środków.

                                                                                                                    Wójt Gminy

  Miedzna, 2017.01.09                                                                                                                                                                                   (-) Janusz Rutkowski

ogloszenie-w-sprawie-skladania-wnioskow-o-odebranie-odpadow-zawierajacych-azbest

wniosek-o-dofinansowanie-odbioru-odpadow-zawierajacych-azbest1

wyrazenie-zgody-na-przetwarzanie-danych

 

Powrót na górę