– ODBIÓR ODPADÓW- został wyłoniony WYKONAWCA

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) w  drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  został wyłoniony wykonawca dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miedzna”.

Najkorzystniejszą ofertę  według kryterium najniższej ceny złożyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie,07-100 Węgrów, ul.Gdańska 69.

Umowa na realizację przedmiotowego zdania została zawarta dnia 04 czerwca 2013r.

W toku dalszej realizacji obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami będziemy Państwa sukcesywnie informować o kolejnych działaniach podejmowanych w tym zakresie.

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                  Janusz Rutkowski

 

Powrót na górę