– Obchody 500-lecia nadania praw miejskich Miedznie

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W niedzielę 3 lipca br. odbyły się uroczyste obchody 500-lecia nadania praw miejskich Miedznie. Świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele Zwiastowania NMP w Miedznie odprawioną przez Ks. Kanonika Jarosława Górskiego.
Następnie Poseł RP Maciej Górski dokonał otwarcia okolicznościowej wystawy usytuowanej wokół kościoła, przedstawiającej dzieje Miedzny, oraz stan dzisiejszy miejscowości.
W Gminnej Bibliotece Publicznej Pan Roman Postek wygłosił bardzo ciekawą prelekcję na temat dziejów Miedzny i jej okolic. Wręczone zostały także nagrody dla uczestników „II Miedzeńskiej Gry Terenowej”.
Na pamiątkę obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Miedznie ufundowana została pamiątkowa tablica na budynku Urzędu Gminy, której odsłonięcia dokonał Poseł RP Pan Maciej Górski, Wójt Gminy Miedzna Pan Tadeusz Tomasz Okulus oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Maciej Batorowicz.
Dalsze świętowanie jubileuszu odbywało się na terenie placu i budynku Zajazdu w Miedznie podczas rodzinnego pikniku przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich z Tchórzowej, Woli Orzeszowskiej, Żeleźnik oraz Sołectwo Międzyleś.

Powrót na górę