– Nowa pracownia komputerowa w szkole podstawowej

Nowoczesne komputery

W listopadzie 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie dokonano modernizacji istniejącej już pracowni komputerowej.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 58142,86 zł. Zakupiono nowe komputery oraz zestaw interaktywny. Nowoczesna pracownia została sfinansowana z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz z funduszu samorządu gminy. Ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Warto dodać, że program ten został uruchomiony po raz pierwszy w 2019 r.
Zakupiony sprzęt i oprogramowanie udostępniono wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Dzięki inwestycji mają oni szybszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, mogą w komfortowych warunkach korzystać z nietuzinkowych pomocy dydaktycznych, docierać do informacji oraz samodzielnie rozwijać zainteresowania.
Marzena Orzeł

Powrót na górę