– MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MIEDZNA

Termin realizacji: 25.09. – 15.10.2014 rok.

Zakres rzeczowy;

Roboty pomiarowe i odtworzenie pasa drogowego przy liniowych robotach ziemnych. Mechaniczne ścinanie drzew, wycinka krzaków i odrostów z rowów z poboczy wraz z wywiezieniem karpiny , dłużyc i gałęzi. Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką samobieżną jezdni (1500mb X 5 m ) i poboczy, pogłębienie istniejących rowów , wykonanie przepustu drogowego i przepustów na zjazdach. Wykonanie 23 zjazdów o nawierzchni żwirowej z przepustami o śr.30 cm i szerokości 8 m oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy z uzupełnieniem gruntem uzyskanym z rowów.

Całkowita wartość zadania: 194.094,00 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w formie dotacji przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 95.000,00 zł

Pozostała kwota 99.094,00zł  to środki własne budżetu gminy.

DSCF0418 DSCF0420 DSCF0422 DSCF0425 DSCF0488 DSCF0489 DSCF0490 DSCF0491 DSCF0492

Powrót na górę