– Maseczki dla mieszkańców gminy

Pismo - treść poniżej

Gmina Miedzna w dniu 18.03.2021 roku otrzymała z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 15550 sztuk jednorazowych maseczek medycznych. Dla jednego mieszkańca przeznaczone są cztery maseczki. W ubiegłym tygodniu sołtysi rozdysponowywali maseczki na terenie swoich sołectw.
Osoby, które nie otrzymały maseczek mogą odebrać je u swojego sołtysa lub w Urzędzie Gminy Miedzna.

Wójt Gminy Miedzna
Tadeusz Tomasz Okulus

Powrót na górę