– KURS CHEMIZACYJNY

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie zaprasza:

dnia 2.03.2020 r. o godzinie 8,30

na KURS CHEMIZACYJNY,

który odbędzie w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie.

Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze PZDR w Węgrowie

tel. 25 792-01-57, w GBP w Miedznie oraz u doradcy Elżbiety Głuchowskiej tel. 664-123-756

Powrót na górę