– Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Plakat Konkurs KRUS Rymowanka 2020

Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dedykowany dzieciom w wieku 11- 14 lat.
20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r.

Pracę konkursową należy przesłać na adres
e-mail: rymowanka@krus.gov.pl
Regulamin konkursu dostępny jest na
www.krus.gov.pl

Powrót na górę