– Komunikat dotyczący gospodarki odpadami wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Miedzna obowiązującym od 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

KOMUNIKAT – ŚMIECI

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości zamieszkałych

kto jeszcze nie złożył do Urzędu Gminy w Miedznie

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

winien pilnie zgłosić się do Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – urzędu ul.11 Listopada 4, pok. nr 14

 

Od 1 lipca br. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

 od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedzna

na których zamieszkują mieszkańcy zajmować się będzie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69, tel.25 792 23 11

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Miedzna obowiązujący od 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

 Jak segregować odpady cz.1

Jak segregowac odpady cz.2

 Zasady prawidłowego kompostowania

Powrót na górę