– Komunikat dotyczący gospodarki odpadami wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Miedzna obowiązującym od 1 stycznia 2015r.

Wójt Gminy Miedzna informuje, że od 1 stycznia 2015 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedzna na których zamieszkują mieszkańcy zajmować się będzie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stoczku

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek, tel. 25 691 90 00

Zasady odbioru pozostają bez zmian.

 

Osoby nadzorujące odbiór odpadów z ramienia Urzędu Gminy w Miedznie:

  1. Wanda Murawska- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska
  2. Mateusz Gers- Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Kontakt telefoniczny: (25) 691 83 28

Kontakt e-mail: ugmiedzna@op.pl

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Miedzna w 2015 r.

Powrót na górę