– Koła Gospodyń Wiejskich z dofinansowaniem z ARiMR

Wręczenie nagrody

W dniu 11.10.2021r. w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie odbyło się uroczyste wręczenie promes z ARiMR na działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Węgrowskiego.
Gmina Miedzna była reprezentowana przez Wójta Tadeusza Tomasza Okulus oraz następujące KGW:
KGW w Miedznie – otrzymane dofinansowanie 7000 zł
KGW w Międzylesiu – otrzymane dofinansowanie 6000 zł
KGW w Tchórzowej – otrzymane dofinansowanie 6000 zł
KGW w Woli Orzeszowskiej „WOLANIE” – otrzymane dofinansowanie 7000zł
KGW w Żeleźnikach „ZOFIANKA” – otrzymane dofinansowanie 6000 zł.
GRATULUJEMY pozyskanych środków, które niewątpliwie pozwolą na dalszy rozwój KGW.
Cieszy fakt, że na terenie naszej Gminy działają tak aktywne KGW. Brawo!
W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Poseł Daniel Milewski, Starosta węgrowski Ewa Besztak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Artur Salach, oraz wójtowie i radni z terenu powiatu węgrowskiego.

Powrót na górę