– PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM WNOSZENIU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał w następujących terminach:

1)       I opłata za miesiące I, II, III  do dnia 15 marca danego roku,

2)      II opłata za miesiące IV, V , VI  do dnia 15 maja danego roku,

3)      III opłata za miesiące VII, VIII, IX do dnia 15 września danego roku

4)      IV opłata za miesiące X, XI, XII  do dnia 15 listopada danego roku

Opłatę uiszcza się:

  • gotówką w kasie Urzędu Gminy w Miedznie, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00
  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Miedzna:
    Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Oddział Miedzna

Nr rachunku bankowego: 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020

  • u inkasenta (sołtysa) w poszczególnej miejscowości.

Dokonując  wpłaty  przelewem na rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wpisać:

  • imię i nazwisko  osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  •           kwartał za który została uiszczona opłata,

  •          kod pozycji.

 

 

 

 

Powrót na górę