– Jak załatwiać sprawy urzędowe?

Grafika wirusa Corona

Szanowni Mieszkańcy
W związku z zagrożeniem epidemicznym, apelujemy do Państwa, aby – załatwiając sprawy urzędowe – wykorzystywali Państwo alternatywne metody komunikacji: elektroniczną, pocztową i telefoniczną. W wielu przypadkach nie ma konieczności załatwiania sprawy osobiście w urzędzie.
Nr telefonu: 25 691 83 28, 691 83 27
E-mail: ugmiedzna@op.pl

Przy wejściu do urzędu stoi urna do której mogą Państwo wrzucać dokumenty.
Kasa Urzędu będzie czynna w godz. od 8:00 do 15:00. Realizowanie płatności w kasie będzie możliwe z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
Zachęcamy jednak do dokonywania płatności przelewem za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim o/Miedzna.
wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności
nr 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020
wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nr 63 9221 0000 0039 1111 2000 0400
Wszyscy interesanci zobowiązani są przychodzić do Urzędu w maseczkach ochronnych , a także zachować bezpieczną odległość od innych osób. Dodatkowo w Urzędzie obowiązuje dezynfekcja rąk, którą przeprowadza się przy wejściu do Urzędu.

Mając na celu nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o załatwianie w Urzędzie tylko spraw pilnych.

Powrót na górę