– Informacja Wójta Gminy Miedzna

INFORMACJA

         Informuję, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.z 2013r.poz.21,z późn.zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027.
W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mają możliwość wypełnienia  ankiet (Ankieta – organizacjeAnkieta – mieszkańcy ) oraz zawarcie w nich dostępnych Państwu danych oraz informacji.

                                                                                                                                                         Wójt Gminy
(-) Janusz Rutkowski

 

Powrót na górę