– INFORMACJA W SPRAWIE PROJEKTU ,,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM”

Informuję, że projekt pod nazwą ,,Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim” znajduje się na drugim miejscu na liście projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania (https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych/-publikacja z 03.10.2017 r.) i wciąż istnieje szansa na otrzymanie dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosków. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia nie została podpisana, nie został wyłoniony wykonawca robót. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych miał rozpocząć się w III kwartale 2017 r., a zakończyć w I kwartale 2018 r. W związku z tym, że przedmiotowy projekt znajduje się na drugim miejscu na liście projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania to wciąż istnieje szansa na otrzymanie dofinansowania. W związku z tym, termin potencjalnego montażu uległ zmianie i nie jest dokładnie określony.

W przypadku gdy przedmiotowy projekt zostanie objęty dofinansowaniem, wszyscy właściciele nieruchomości, którzy podpisali umowę w sprawie realizacji i finansowania inwestycji zostaną o tym powiadomieni.

WÓJT GMINY MIEDZNA

Janusz Rutkowski

Powrót na górę