– Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych we wsi Miedzna i Żeleźniki gm. Miedzna stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Wójt Gminy Miedzna informuje, że w dniu 01 kwietnia 2015r. w biurze Urzędu Gminy Miedzna o godz: 10ºº komisja przetargowa przeprowadziła przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy)  na dzierżawę nieruchomości   położonych we wsi Miedzna i Żeleźniki   gm. Miedzna stanowiących mienie komunalne Gminy Miedzna.

Przedmiotem przetargu były działki do wydzierżawienia na okres 3 lat:

1. część działki 545 obręb Miedzna  o pow. 0,32 ha stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -100,00 zł rocznie

2. część działki 534/3 obręb Miedzna  o pow. 0,20 ha stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -100,00 zł rocznie

3. część działki 534/3 obręb Miedzna o pow. 0,08 ha stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -50,00 zł rocznie

4. część działki 534/16 obręb Miedzna  o pow. 0,18 ha stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -100,00 zł rocznie

5. część działki 1343 obręb Miedzna  o pow. 700m² stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy – 600,00 zł rocznie

6. działka 1216 obręb Żeleźniki o pow. 0,33 ha ha stawka wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -100,00 zł rocznie

7. działka 1464/3 obręb Żeleźniki o pow. 0,30 ha wywoławcza czynszu za przedmiot dzierżawy -100,00 zł rocznie.

Wpłynęło 7 ofert. Oferty spełniały wszystkie wymagania Wydzierżawiającego, zostały złożone prawidłowo.

Komisja ustaliła, że dzierżawcami nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy  na okres 3 lat zostali :

1. Pan Krzysztof Kopania  za kwotę czynszu 102 zł rocznie –   część działki 545 obręb Miedzna  o pow. 0,32 ha .

2. Pan Jan Gontarz  za kwotę czynszu 110 zł rocznie -część działki 534/3 obręb Miedzna  o pow. 0,20 ha .

3. Pan Jan Gontarz  za kwotę czynszu 60 zł rocznie   –część działki 534/3 obręb Miedzna  o pow. 0,08 ha .

4. Pan Zenon Chomżyński  za kwotę czynszu 150 zł rocznie-   część działki 534/16 obręb Miedzna  o pow. 0,18 ha .

5. Pan Adam Batorowicz  za kwotę czynszu 1000 zł rocznie  – część działki 1343 obręb Miedzna  o pow. 700 m²  .

6. Pani Żaboklicka Katarzyna  za kwotę czynszu 110 zł rocznie – działka 1216 obręb Żeleźniki  o pow. 0,33 ha .

7. Pan Robert Ruciński   za kwotę czynszu 105 zł rocznie – działka 1464/3 obręb Żeleźniki  o pow. 0,30 ha .

Wydzierżawiający zawrze umowę w sprawie dzierżawy na okres 3 lat w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do wiadomości:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Miedzna

2.Strona internetowa: www.bip.gminamiedzna.pl i www.gmina-miedzna.pl

3. Tablica ogłoszeń wsi Miedzna i Żeleźniki

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                  Janusz Rutkowski

 

Powrót na górę