– Informacja o realizacji zadania pn. ” Remont zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Miedznie”

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Miedznie”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 129.408,03 zł brutto

Okres realizacji 04.09. – 15.11. 2012 r.

Celem remontu jest – wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę ceramiczną, odnowienie elewacji, wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Powyższe prace uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizowany remont poprawi stan techniczny oraz estetykę zabytkowego obiektu.

Powrót na górę