– Informacja o realizacji zadania pn. „Remont remizy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna”

 

Gmina Miedzna

realizuje zadanie pn. ”Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gmina Miedzna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Informacje dotyczące zadania:

Całkowity koszt realizacji operacji – 559.537,96 zł

Wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 – 2013 – 341.781,00 zł.

Okres realizacji 08.03.2012r. – 15.11.2012r.

Celem remontu – modernizacji świetlicy wiejskiej we Wrotnowie jest poprawa warunków funkcjonowania placówki poprzez: gruntowną modernizację pomieszczeń polegającą na wymianie dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w ramach istniejących otworów, docieplenie budynku, montażu nowej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, remoncie sufitów, ścian i posadzek budynku. Wykonanie powyższych robot w budynku oraz wymiana ogrodzenia wokół budynku w pełni poprawi wygląd centrum miejscowości.

 

Powrót na górę