– Informacja o dyżurach w sprawie wydawania świadectw legalności pozyskania drewna z lasów niepaństwowych

Urząd Gminy w Miedznie informuje, że nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest pełniony na mocy umowy nr AS.2151.6.2017 zawartej w dniu 30 czerwca 2017 roku pomiędzy Starostą Węgrowskim a firmą TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-491, ul. Płomyka 58.

Właściciele lasów niepaństwowych, którzy ubiegają się o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna mogą zgłaszać się w każdą środę w godzinach  od 11°° do 13°°do osoby pełniącej dyżur w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedznie ul. Plac Wolności 3.

 

                                                                     Wójt Gminy

                                                             (-) Janusz Rutkowski

Powrót na górę