– Informacja o demontażu i utylizacji materiałów pokryciowych zawierających azbest w ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna w 2017 roku.

W ramach gminnego programu usuwania azbestu na terenie gminy Miedzna   w okresie od  04.05.2017r. do 31.05.2017r. realizowano zadanie pn.”Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest z terenu gminy Miedzna”

Ogólny koszt zadania wyniósł 32.277,00 zł brutto w tym:

– 27.435,00zł – tj.85 % kosztów kwalifikowanych  zadania – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

– 4.842,00 zł – środki własne budżetu

W ramach przeprowadzonych prac na 3 budynkach dokonano demontażu płyt azbestowych w   ilości 500 m² ( 6,500 Mg) na kwotę 2.965,00 zł brutto oraz odebrano do utylizacji 7.328 m² ( 95,264 Mg) płyt azbestowych na kwotę 29.312,00 zł. Płyty odebrano z 46 nieruchomości położonych w miejscowościach Miedzna, Międzyleś, Poszewka, Rostki, Żeleźniki, Ugoszcz, Wola Orzeszowska, Tchórzowa, Zuzułka, Wrotnów.

Ogółem do utylizacji przekazano 7.828 m² ( 101,764 Mg) płyt azbestowych.

Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne EURO-GAZ SP.J. Zagórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny.

Powrót na górę