– Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

      W roku 2019 nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Przemysław Szperna , tel. 730-111-937.

Dyżur odbywać się będzie co 2 tygodnie w każdej z niżej wymienionych gmin
w podanych poniżej godzinach oraz terminach:

Gmina Miedzna

Środa w godzinach  11:00- 13:00


Styczeń
Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
09.01 06.02 06.03 03.04 08.05 05.06
23.01 20.02 20.03 17.04 22.05 19.06

 

Powrót na górę