– Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Zdjęcie lasu
Las

Od 18 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. nadzór nad lasami prywatnymi w niżej wymienionych gminach wykonuje Tomasz Śliwowski.
Telefonicznie można kontaktować się 5 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 16:00.
Numer telefonu 730 102 177
Dyżury będą odbywać się w podanych poniżej godzinach i dniach tygodnia w poszczególnych gminach:
Miasto i Gmina Węgrów: Poniedziałek w godz. 11:00 – 13:00
Gmina Stoczek: Poniedziałek w godz. 8:00 – 10:00
Gmina Sadowne: Wtorek w godz. 8:00 – 10:00
Gmina Liw: Wtorek w godz. 11:00 – 13:00
Gmina Korytnica: Środa w godz. 8:00 – 10:00
Gmina Miedzna: Środa w godz. 11:00 13:00
Gmina Łochów: Czwartek w godz. 8:00 – 10:00

Powrót na górę