– Informacja dotycząca ankiet dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w ramach realizacji zadania zleconego przez Gminę Miedzna pn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedzna

Wójt Gminy Miedzna informuje, że został przedłużony termin składania ankiet przez mieszkańców do dnia 28 sierpnia 2015r.

Ankieta Miedzna PGN-1

REGULAMIN KONKURSU

Powrót na górę