– HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Miedzna obowiązujący od 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

Powrót na górę