– Dotyczy pracy cudzoziemców przebywających wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót na górę