– Dodatkowe 660 000 euro – wypełnij ankietę

Plakat LGD "Bądźmy Razem"

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ubiega się o dodatkowe środki w związku z przedłużeniem o 2 lata realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
LGD może otrzymać dodatkowo 660 000 € (ok. 2 976 600 zł), które trafią do lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu społeczności lokalnej, w tym również naszych mieszkańców.
Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej wypełnienie do 11 czerwca br.
LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/ButEdKaTdcANx5Ws8

Powrót na górę