– DEMONTAŻ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW POKRYCIOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – I I TURA

Informacja o otrzymanej dotacji

Termin realizacji: 24.09. – 31.10.2014 rok.

Zakres rzeczowy;

Demontaż,transport i utylizacja  520,31 m² płyt azbestowych tj.6,764 Mg z 2 budynków gospodarczych

Odbiór, transport i utylizacja 9.306,69 m² płyt azbestowych tj.120,987 Mg z budynków:

– 20 budynki mieszkalne

– 41 budynki gospodarcze.

Płyty azbestowo- cementowe odebrano od 49 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Miedzna w miejscowościach: Miedzna, Międzyleś, Rostki, Tchórzowa, Wrotnów,  Zuzułka, Ugoszcz, Żeleźniki, Wola Orzeszowska.

Ogółem przekazano do utylizacji 127,751 Mg.

Całkowita wartość zadania: 51.957,83 zł.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44.164,00 zł.

Pozostała kwota to środki własne budżetu gminy.2

1

3

4

Powrót na górę