– Deklaracja udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna.

Urząd Gminy w Miedznie informuje mieszkańców gminy zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków, że do dnia 30 września (piątek) 2016 r.- termin ostateczny należy zgłosić się do tutejszego Urzędu (pokój nr 14) celem wypełnienia deklaracji udziału w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedzna.

Do deklaracji należy załączyć dokument własności gruntu (akt własności lub odpis księgi wieczystej).

deklaracja-oczyszczalnie

Powrót na górę