– Czystość i porządek

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY MIEDZNA W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 LIPCA 2016 r. PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEDZNA

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Rada Gminy w Miedznie podjęła uchwały:

Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna;

Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stawki opłat za odbierane odpady nie ulegają zmianie.

Rada Gminy Miedzna Uchwałą Nr XIII/86/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nadal określiła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, w wysokości:

1. gospodarstwo domowe 1-2 osobowe – stawka opłaty 10,00 zł;

2. gospodarstwo domowe 3-4 osobowe – stawka opłaty 18,00 zł;

3. gospodarstwo domowe 5-6 osobowe – stawka opłaty 27,00 zł;

4. gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe – stawka opłaty 32,00 zł.

Wyższą stawkę miesięczną przyjęło od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny, w następującej wysokości:

1. gospodarstwo domowe 1-2 osobowe – stawka opłaty 20,00 zł;

2. gospodarstwo domowe 3-4 osobowe – stawka opłaty 36,00 zł;

3. gospodarstwo domowe 5-6 osobowe – stawka opłaty 54,00 zł;

4. gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe – stawka opłaty 64,00 zł.

Mieszkańcy, którzy dotychczas złożyli deklaracje nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji.

Przypominamy, że w myśl przepisów odpady powinny być zbierane w sposób selektywny (segregowane), z maksymalnym ograniczeniem odbierania odpadów zmieszanych. Segregacja odpadów polega na wyselekcjonowaniu ze strumienia odpadów komunalnych poszczególnych frakcji: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpadów ulegających biodegradacji, opakowań wielomateriałowych nie ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Segregowanie odpadów obniży koszty odbioru odpadów, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość wnoszonych opłat

Na podstawie deklaracji właściciel nieruchomości sam nalicza należną opłatę przyjmując właściwą stawkę w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości, sumując miesiące jednego kwartału (trzy miesiące), którą uiścić należy u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Miedzna bądź na konto Urzędu Gminy Miedzna nr 41 9221 0000 0039 1111 2000 0020.

Opłata za odbiór odpadów jest wnoszona bez wezwania raz na kwartał w następujących terminach: I oplata za m-ce I, II, III do 15 marca danego roku; II oplata za m-ce IV, V, VI do 15 maja danego roku ; III opłata za m-ce VII, VIII, IX do 15 września danego roku; IV oplata za m-ce X, XI, XII do 15 listopada danego roku.

Za uiszczoną opłatę będą odbierane odpady komunalne bez ograniczeń ilościowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Wójt Gminy

/-/ Janusz Rutkowski

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz

Powrót na górę