– Chodniki

Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy Miedzna.
Realizacja zadania 05.11.2009r. – 24.06.2010r.

Powrót na górę